Tin Tức Ngày 24/8/2020 03:20

Bài 5. Văn hóa triển khai chính sách an sinh xã hội


 Ts. Tô Khánh Toàn – Chủ tịch HĐTV VietinBank Leasing

      Thực hiện an sinh xã hội là một trong những nội dung cơ bản trong trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp, mà VietinBank Leasing cũng không phải là một ngoại lệ. Ở đây không đơn thuần là những hoạt động từ thiện, trợ giúp cộng đồng mà còn là sự cam kết của VietinBank Leasing đóng góp cho sự phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc quan tâm nâng cao chất lượng lao động và đời sống cho người lao động, cho cộng đồng quanh doanh nghiệp và cho toàn xã hội. Nhận thức được được trách nhiệm của mình trong vấn đề này. VietinBank Leasing triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội như một nét văn hóa doanh nghiệp mà VietinBank Leasing đã, đang và sẽ duy trì các hành động cụ thể sau:

      1. Tạo môi trường làm việc tốt, tiền lương và phúc lợi bảo đảm

      VietinBank Leasing luôn chú trọng và ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động: i) tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt; ii) tiền lương và phúc lợi đảm bảo được cuộc sống trước mắt và lâu dài; iii) tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, bảo hiểm sức khỏe; iv) quan tâm, hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn; v) cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,… Các việc làm này không chỉ vì lợi ích của bản thân người lao động hay vì lợi ích của bản thân Công ty mà còn là sự chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước đối với sự an toàn và phát triển của xã hội nói chung.

      2. Tham gia công tác xã hội

      VietinBank Leasing luôn xác định trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội; tích cực tham gia đóng góp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân địa phương; tham gia các phong trào tình nguyện trợ giúp nhân dân vùng bị thiên tai, phong trào đền ơn đáp nghĩa, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Uống nước nhớ nguồn, Lá lành đùm lá rách”. Cán bộ VietinBank Leasing luôn ý thức được rằng đây không phải là việc quảng bá thương hiệu với thị trường mà là tấm lòng từ thiện, chân tình của Công ty, của cán bộ mang tính chất truyền thống, đạo lý mà ông cha ta để lại từ bao đời nay.

      3. Tham gia bảo vệ môi trường

      VietinBank Leasing cam kết tuân thủ luật bảo vệ môi trường, ưu tiên đầu tư các dự án cho thuê tài chính đối với các dự án tái tạo, xử lý môi trường hoặc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Tất cả cán bộ VietinBank Leasing cần chú trọng thực hiện tiết kiệm điện, nước, giấy và vật liệu văn phòng khác,... ngay trong công sở; có ý thức giữ gìn môi trường làm việc với tinh thần Xanh - Sạch - Đẹp.

      Khi doanh nghiệp thực hiện tốt an sinh xã hội sẽ giúp cuộc sống của người lao động được đảm bảo, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả và lợi nhuận, nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển bền vững, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện ngày càng cao các tiêu chuẩn quốc gia cũng như quốc tế về điều kiện lao động, cũng như hỗ trợ cộng đồng… tạo dựng được môi trường xã hội ổn định. Do đó, mỗi cán bộ cần đồng sức, đồng lòng xây dựng VietinBank Leasing phát triển bền vững để chúng ta có thể thực hiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ việc thực hiện chính sách an sinh xã hội.

      Qua 5 bài viết ngắn gọn về Văn hóa doanh nghiệp, bằng tất cả tâm huyết của mình tôi mong muốn chuyển tải tới tất cả các thành viên trong ngôi nhà VietinBank Leasing những nội dung mà chúng ta phải triển khai, những giá trị mà chúng ta cần hướng đến trong quá trình xây dựng và phát triển của VietinBank Leasing trong giai đoạn mới. Tôi tin tưởng rằng, trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với mọi hoạt động của VietinBank Leasing cả chiều sâu và chiều rộng, đặc biệt là sự chuyển đổi mô hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên có yếu tố nước ngoài, sẽ là động lực để tất cả chúng ta dưới mái nhà chung VietinBank Leasing sẽ nhìn nhận lại mình, có định hướng và hành động cụ thể cho nhiệm vụ mới, phấn đấu đưa VietinBank Leasing trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Cho thuê tài chính.