Tin Tức Ngày 25/8/2020 10:44

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2020

BIỂU MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN: Tải tại đây

      Công ty Cho thuê Tài chính TNHH một thành viên Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing) là một công ty độc lập thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank). Qua hơn 20 năm hình thành và phát triển VietinBank Leasing đã khẳng định được uy tín, tiềm lực tài chính lành mạnh, mạng lưới khách hàng trải rộng khắp cả nước. Với đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên môn cao, VietinBank Leasing đã và đang trở thành một trong những Công ty Cho thuê Tài chính hàng đầu Việt Nam.

      Để phát triển mạng lưới, hiện nay Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh VietinBank Leasing.

A. NHÂN VIÊN KINH DOANH

I. CHỈ TIÊU

1.  Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh

2.  Số lượng: 14 cán bộ

3.  Nơi làm việc:

-    Tại Hà Nội: Số 16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (10 cán bộ)

-    Tại TP.HCM: Số 153 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (4 cán bộ)        

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU:

1. Mô tả công việc chi tiết

-  Thực hiện các công việc liên quan đến cung cấp sản phẩm cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính khác: tìm kiếm, tiếp thị, chăm sóc khách hàng; lập hồ sơ cho thuê tài chính; xếp hạng, thẩm định khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của khách hàng; thẩm định tài sản đảm bảo; kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cấp khoản cho thuê tài chính.

-  Kiểm soát, trình cấp có thẩm quyền, đề xuất  liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ tài chính khác.

-  Theo dõi, đôn đốc khách hàng trả gốc, lãi, phí đầy đủ và đúng hạn.

-  Quản lý, chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng thuê tài chính.

-  Thực hiện tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới; thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với các khách hàng doanh nghiệp.

-  Thực hiện các công việc liên quan tới quản lý và xử lý nợ có vấn đề: phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, phân tích thực trạng chất lượng nợ; theo dõi, quản lý, thu hồi các khoản nợ nhóm 2, nợ xấu, các khoản nợ xử lý rủi ro theo thẩm quyền.

-  Xây dựng/tham gia xây dựng cơ chế, quy chế có liên quan đến hoạt động của phòng.

-  Thực hiện các công việc khác theo phân công.

2. Yêu cầu

-    Điều kiện chung: Là công dân Việt Nam, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc,  ngoại hình ưa nhìn, không mắc các bệnh nan y, truyền nhiễm nguy hiểm, không có dị tật đặc biệt, không sử dụng ma túy; Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện….

+  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nghiệp vụ tương đương tại các Tổ chức Tín dụng.

+   Trình độ tin học, ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh chứng chỉ B (và tương đương) trở lên.

-    Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng đàm phán, thuyết phục; Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng marketing, bán hàng; Kỹ năng thuyết trình.

B. NHÂN VIÊN HỢP TÁC QUỐC TẾ

I. CHỈ TIÊU

1.  Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hợp tác quốc tế.

2.  Số lượng: 4 cán bộ

3.  Nơi làm việc: Số 16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU:

1. Mô tả công việc chi tiết

- Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin khách hàng để xây dựng chiến lược và kế hoạch marketing; đề xuất những cải tiến các sản phẩm dịch vụ hiện có nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

- Xây dựng hệ thống quản lý, xúc tiến các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu.

- Thực hiện các vấn đề liên quan đến tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến vào hoạt động Công ty.

- Nghiên cứu, phân tích, dự báo, tham mưu cho Ban lãnh đạo trong định hướng phát triển, xây dựng chiến lược, hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh.

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất chính sách khách hàng; Nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ.

- Triển khai, tổ chức thực hiện chiến lược tài chính, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tài chính hàng năm.

- Thực hiện các công việc liên quan đến cung cấp sản phẩm cho thuê tài chính, dịch vụ tài chính khác đối với khách hàng FDI (tham khảo tại Mô tả công việc vị trí Nhân viên Kinh doanh). 

  1. Yêu cầu

-    Điều kiện chung: Là công dân Việt Nam, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, ngoại hình ưa nhìn, không mắc các bệnh nan y, truyền nhiễm nguy hiểm, không có dị tật đặc biệt, không sử dụng ma túy; Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện….

+  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nghiệp vụ tương đương tại các Tổ chức Tín dụng.

+  Trình độ tin học, ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Sử dụng thành thạo Tiếng Anh/Tiếng Nhật 4 kỹ năng

-    Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng đàm phán, thuyết phục; Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch; Kỹ năng soạn thảo văn bản; Kỹ năng marketing, bán hàng; Kỹ năng thuyết trình.

C. NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

I. CHỈ TIÊU

1.  Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Pháp chế

2.  Số lượng: 1 cán bộ

3.  Nơi làm việc: Số 16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU:

  1. Mô tả công việc chi tiết

- Tư vấn pháp lý đối với các mặt hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tố tụng, thi hành án.

- Xây dựng/tham gia xây dựng cơ chế, quy chế có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công.

2. Yêu cầu

-    Điều kiện chung: Là công dân Việt Nam, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc, ngoại hình ưa nhìn, không mắc các bệnh nan y, truyền nhiễm nguy hiểm, không có dị tật đặc biệt, không sử dụng ma túy; Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện…. 

+  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với vị trí công việc ứng tuyển. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nghiệp vụ tương đương tại các Tổ chức Tín dụng.

+  Trình độ tin học, ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh chứng chỉ B (và tương đương) trở lên.

D. NHÂN VIÊN KHO QUỸ

I. CHỈ TIÊU

1.  Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kho quỹ

2.  Số lượng: 01 cán bộ

3.  Nơi làm việc:

-  Tại TP.HCM: Số 153 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ YÊU CẦU:

1. Mô tả công việc chi tiết

-  Thực hiện kiểm đếm, thu chi, quản lý tiền mặt.

-  Thực hiện nhập xuất hồ sơ tài sản, ấn chỉ quan trọng (kiểm tra, thực hiện nhập xuất, quản lý tài sản quý, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng, kiểm tra, thực hiện nhập, xuất, quản lý hồ sơ tài sản).

-  Thực hiện công tác thống kê và báo cáo (thực hiện mở, ghi chép, quản lý các loại sổ sách theo dõi tiền và tài sản, kiểm quỹ cuối ngày (định kỳ, đột xuất), lập các báo cáo liên quan theo quy định).

-  Xây dựng/tham gia xây dựng cơ chế, quy chế có liên quan đến hoạt động của phòng.

-  Thực hiện các công việc khác theo phân công.

2. Yêu cầu:

-  Điều kiện chung: Là công dân Việt Nam, tuổi đời không quá 35 tuổi, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc,  ngoại hình ưa nhìn, không mắc các bệnh nan y, truyền nhiễm nguy hiểm, không có dị tật đặc biệt, không sử dụng ma túy; Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương, đang chữa bệnh, cai nghiện….

-  Trình độ chuyên môn: Có trình độ trung cấp kinh tế trở lên. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nghiệp vụ tương đương tại các Tổ chức Tín dụng.

-  Trình độ tin học, ngoại ngữ: Chứng chỉ tin học trình độ B (Hoặc tương đương); Tiếng Anh chứng chỉ A (Hoặc tương đương) trở lên.

-  Kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng soạn thảo văn bản.

E. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

-  Phiếu thông tin ứng viên Tải tại đây

-  Đơn xin dự tuyển

-  Bản gốc Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ, có xác nhận của chính quyền địa phương (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) hoặc đơn vị làm việc hiện đang công tác, có dán ảnh 4x6;

-  Bản sao công chứng các giấy tờ: Giấy khai sinh; văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, bảng điểm; hộ khẩu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân;

-  Bản gốc Giấy chứng nhận sức khỏe của các cơ sở y tế có thẩm quyền cấp tại thời điểm cá nhân dự tuyển;

-  02 ảnh 4x6 mới chụp trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

-  Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank Leasing (Ứng viên tải mẫu về từ website của VietinBank Leasing: https://lc.vietinbank.vn)

E. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian: Từ ngày 25/08/2020 đến ngày 13/09/2020 (trong giờ hành chính)

2. Địa điểm: Ứng viên trực tiếp đến nộp hồ sơ theo địa chỉ

-    Ứng viên tại Hà Nội: Nộp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 4 số 16 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (Số điện thoại: 024.3734.2115).

-  Ứng viên tại TP.HCM: Nộp tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Tầng 17 Tòa nhà 93-95 Hàm Nghi, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Số điện thoại: 028.3834.2289).

Lưu ý:

      -   Thông tin chi tiết xem tại Website: https://lc.vietinbank.vn

      -   Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu để mời tham dự thi tuyển dụng

      -   Hồ sơ đã nhận không trả lại

Ứng viên có thể nộp trước hồ sơ dự tuyển (Bản scan) về email: NgocDM@Vietinbank.VN (ứng viên tại Hà Nội), SonPC@Vietinbank.VN (ứng viên tại TP.HCM). Hồ sơ bản cứng sẽ được yêu cầu khi ứng viên tham gia thi tuyển.

BIỂU MẪU THÔNG TIN ỨNG VIÊN:  Tải tại đây