Tin Tức Ngày 14/12/2020 10:46

Tổ chức đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ cho cán bộ nghiệp vụ tại Công ty

Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Công ty) đã tổ chức các buổi đào tạo truyền thông nội bộ cũng như đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho cán bộ nghiệp vụ với mục đích “Củng cố kiến thức và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ tại Công ty”.

Công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên Công ty là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo Công ty, bởi nguồn nhân lực chính là chìa khóa thành công của Vietinbank Leasing nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo của Vietinbank Leasing luôn hướng tới và thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo cho cán bộ công nhân viên, qua đó cán bộ tiếp tục củng cố kiến thức và nâng cao nghiệp vụ tạo nền tảng nâng cao năng lực bản thân, giúp giải quyết công việc nhanh chóng mang lại hiệu quả cao cho Công ty.

Đào tạo nội bộ tại Vietinbank Leasing

Với công tác đào tạo cán bộ thông qua các khóa đào tạo đào tạo nội bộ, Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, các khóa đào tạo bên ngoài và đào tạo thông qua công việc. Năm 2020 Công ty đã thực hiện các lớp đạo tạo như phân tích BCTC, thẩm định tài chính doanh nghiệp chuyên sâu; các lớp tiếng anh giao tiếp; đào tạo nội bộ truyền thông các kiến nghị, tồn tại thường phát sinh trong quá trình kiểm tra giám sát, cách thức nhận diện sớm rủi ro tiềm ẩn của khách hàng là những kiến thức thiết thực, bổ ích, gắn liền với công việc của các cán bộ nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng thẩm định, kỹ năng kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cấp tín dụng của khách hàng góp phần thúc đẩy tính hiệu và an toàn trong kinh doanh.

Ban lãnh đạo Công ty khuyến khích, động viên tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty tích cực tư duy, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ để đáp ứng tốt nhất yêu cầu của công việc, nâng cao năng lực bản thân. Và trở thành đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Vietinbank Leasing ngày càng phát triển an toàn và hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất cho sự hội nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

 


Tin bài và ảnh: Hồ Thị Thu Hiền