Tin Tức Ngày 28/4/2017 08:43

Ứng dụng mô hình đào tạo 70:20:10 trong việc nâng cao trình độ cán bộ của phòng Khách hàng 2 – Vietinbank Leasing

Xác định con người là yếu tố quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh nên nhiều năm qua Vietinbank Leasing nói chung và phòng khách hàng 2 nói riêng luôn quan tâm, chú trọng tới công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn cán bộ.

Sự thành công của mô hình đạo tào 70:20:10 đã được đúc kết, gồm: 70% từ trải nghiệm thực tế, 20% từ người xung quanh và 10% từ khóa học, từ đó phòng khách hàng 2 tại TSC đã tổ chức các buổi học tập theo chuyên đề mang tính thực tiễn cao, có thể áp dụng trực tiếp vào công việc hàng ngày của mỗi cán bộ kinh doanh.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ chính của phòng là tìm kiếm khách hàng mới, giữ chân khách hàng cũ để phát triển dư nợ đồng thời quản lý tốt chất lượng nợ, ngày 20/04/2017, phòng Khách hàng 2 đã tổ chức khóa đào tạo về Kỹ năng bán hàng thông qua điện thoại. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng nhất giúp cán bộ kinh doanh có thể tìm kiếm được khách hàng mới.

Với giáo trình do phòng tự biên soạn, nội dung phong phú, sáng tạo, kết hợp đan xen giữa lý thuyết và thực tế cùng cách truyền đạt sinh động đã thực sự cuốn hút người nghe. Đặc biệt, qua sự tương tác giữa các cán bộ trong phòng với nhau, các vấn đề khó đã được giải đáp, các kỹ năng xử lý tình huống xảy ra trong thực tế đã được hướng dẫn giải quyết bằng phương án tối ưu nhất… Thông qua buổi đào tạo, các cán bộ đã có thêm được nhiều kiến thức, lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp để áp dụng vào công việc hàng ngày, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động của phòng cũng như Công ty.

Trong thời gian tới, phòng Khách hàng 2 tiếp tục nghiên cứu và tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến kỹ năng tiếp xúc trực tiếp khách hàng, phân tích báo cáo tài chính,…để nâng cao năng lực làm việc của cán bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và các năm tiếp theo.

170428.JPG

Một buổi học nghiệp vụ do phòng Khách hàng 2 triển khai

 


Bài và ảnh: Hoàng Ngọc Thùy