Tin Tức Ngày 06/3/2020 05:04

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng của một tổ chức, cốt lõi tạo nên thành công của Vietinbank Leasing.


Ts. Tô Khánh Toàn- Chủ tịch HĐTV Vietinbank Leasing

Văn hóa doanh nghiệp hình thành và phát triển song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp, không đơn thuần chỉ là văn hóa giao tiếp mà còn bao gồm cả giá trị cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh và hành vi, thái độ của mọi thành viên thuộc doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp giúp cho Vietinbank Leasing thích ứng với những thay đổi trong môi trường từ bên trong và bên ngoài. Vì vậy, muốn thành công thì Vietinbank Leasing rất cần có cuộc “cách mạng” trong văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh của doanh nghiệp, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Nếu không tạo được sức mạnh từ bên trong tập thể, bên trong mỗi cá nhân để đạt được mục tiêu, thì cần xem xét lại văn hóa doanh nghiệp ở tổ chức ấy. Văn hóa là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành, bất kể đó là quản lý điều hành một quốc gia, một xã hội, một doanh nghiệp hay một tổ chức hoặc hơn thế nữa. Người ta không thể quản lý điều hành tốt mà không sử dụng công cụ văn hóa.

Doanh nghiệp muốn ổn định, vững mạnh và phát triển phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng văn hóa của doanh nghiệp đó và Vietinbank Leasing cũng không phải là ngoại lệ. Muốn ổn định, vững mạnh và phát triển theo kịp xu thế phát triển của xã hội, đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập, hợp tác và cạnh tranh mạnh mẽ thì văn hóa doanh nghiệp sẽ khẳng định vị thế Vietinbank Leasing trên thị trường. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng đó đã giúp Vietinbank Leasing nhìn nhận nền tảng của một tổ chức, cốt lõi tạo nên thành công chính là Văn hóa doanh nghiệp. Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp để thúc đấy ổn định, vững mạnh và phát triển là một trong những chủ điểm trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của VietinBank Leasing trong giai đoạn hiện nay.

Điều gì tạo nên một nền văn hóa doanh nghiệp? Cốt lõi của vấn đề này không nằm ở chủ quan của bất cứ một cá nhân hay chủ thể của doanh nghiệp, nó xuất phát từ quan sát và nhận định mang tính thực tiễn của tập thể, trên nền tảng tôn trọng sự khác biệt của từng cá nhân trong tập thể đoàn kết và thống nhất. Vietinbank Leasing phải tiến tới có niềm tin và các giá trị được đồng thuận, các giải pháp kinh doanh được đưa ra dựa trên nền tảng ”hướng đến khách hàng“, với tinh thần  ”cứ làm một khách hàng hài lòng thì công ty sẽ phát triển“. Niềm tin đó, nỗ lực đó đòi hỏi Vietinbank Leasing luôn có tầm nhìn, giá trị cốt lõi, các tiêu chuẩn, hệ thống, biểu tượng, niềm tin cũng như các hành vi của toàn thể cán bộ nhân viên, chứ không phải lời nói giáo điều.

 1. Tầm nhìn

Văn hóa của một doanh nghiệp luôn bắt đầu với một tầm nhìn đa diện, không phiến diện. Tầm nhìn đó có thể bao quát ra những mục tiêu xa hơn, rồi từ mục tiêu ấy lại giúp định hướng bước đi rõ ràng hơn. Vietinbank Leasing khi đã xác định được hướng đi, chúng ta quyết tâm thực hiện từng bước một để thành công.

Thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo Vietinbank về đề án tái cơ cấu danh mục đầu tư của Vietinbank, trong đó có các khoản đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết theo phương án tái cơ cấu gắn liền với xử lý nợ xấu của Vietinbank trong giai đoạn 2016-2020. Hiện nay, Vietinbank Leasing đã, đang thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý công ty từ mô hình Công ty TNHH Một thành viên sang Công ty TNHH trên hai thành viên với sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Việc cơ cấu mạnh mẽ Vietinbank Lesaing trong giai đoạn mới, cho thấy tầm nhìn mang tính chiến lược. Tầm nhìn như là một kim chỉ nam cho mọi quyết định và hành động cho việc thay đổi mạnh mẽ của Vietinbank Leasing trong thời gian tới.

2. Giá trị

Cốt lõi của văn hóa chính là giá trị của doanh nghiệp. Mặc dù tầm nhìn cho thấy mục tiêu của doanh nghiệp nhưng nhờ những giá trị ấy làm thước đo, làm tiêu chuẩn để cân chỉnh những hành vi, quan điểm cần thiết để đạt được tầm nhìn đó. Và Vietinbank Leasing cũng tìm thấy các giá trị của nó xoay quanh vài chủ đề đơn giản như: nhân viên, khách hàng, tính chuyên nghiệp… Chính sự độc đáo của những giá trị đó góp phần làm nên một văn hóa doanh nghiệp.

22 năm xây dựng và trưởng thành Vietinbank Leasing cho thấy là một Tổ chức tín dụng phi ngân hàng hàng đầu ở Việt Nam, bộ giá trị rõ ràng dành cho tất cả nhân viên ở đây đó là tận tụy và cống hiến, cách công ty hết lòng phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp, cũng như cách đối xử tốt với đồng nghiệp, giá trị ở đây đơn giản gói gọn ở slogan “Luôn mang thành công đến với khách hàng”, đó cũng chính là quy tắc i) vì lợi ích tối đa cho khách hàng ii) theo đuổi các chuẩn mực và hiện đại trong hoạt động iii) nâng cao tính trung thực và đạo đức trong nghề nghiệp.

Vietinbank Leasing sẽ mang đến giá trị cốt lõi nói riêng, cũng như thực hiện bộ giá trị chung của Vietinbank. 

3. Thực tiễn

Cơ sở vật chất là phần xác của doanh nghiệp, con người là phần hồn, thì văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình tạo nên sức mạnh doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy Văn hóa doanh nghiệp có vai trò trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của Vietinbank Leasing thời gian qua. Văn hóa doanh nghiệp là công cụ trong quản lý điều hành tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể, bên trong những cá nhân. Với mục tiêu đào tạo và đào tạo lại, hàng năm Vietinbank leasing luôn trú trọng đạo tạo và đào tạo lại theo các chương trình đào tạo của Vietinbank cũng như tự đào tạo tại đơn vị.

Được quan tâm và tôn trọng, là một chủ thể văn hóa của bất cứ doanh nghiệp nào, tổ chức nào mong muốn cầu thị và phát triển. Vì vậy, Vietinbank Leasing sẽ được thảo luận thống nhất đưa ra những ý kiến về ”giá trị chung“ này, tránh sự thụ động cũng như bị ảnh hưởng bởi tiêu cực. Và bất kể giá trị nào đều phải được cân nhắc dựa trên các tiêu chí đánh giá và các chính sách hoạt động của Vietinbank Leasing, từ đó mới có thể chuyển hóa ”giá trị tinh thần“ ấy thành hiện thực .

4. Con người

Đưa ra tầm nhìn, chia sẻ những giá trị cốt lõi, nhân sự nào sẽ sẵn sàng và đủ khả năng để thực hiện những giá trị đó?... Nhân tố quan trọng để góp phần xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp đó chính là yêu tố con người. Con người luôn là trung tâm của một doanh nghiệp; một doanh nghiệp chỉ có thể thành công nếu doanh nghiệp đó có sự đầu tư thích đáng cho con người và hành động vì con người.

Thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý công ty từ mô hình Công ty TNHH Một thành viên sang Công ty TNHH trên hai thành viên cho nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia, đánh dấu một bước đột phá trong sử dụng nhân sự tại Vietinbank Leasing, việc có yếu tố quản trị nước ngoài, cũng như tuyển dụng người lao động có trình độ cao sẽ tạo động lực cho lực lượng lao động hiện tại tăng cường khả năng chuyên tâm học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như trình độ ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định, vững mạnh và phát triển của Vietinbank Leasing.

Vì vậy, thời gian tới chính sách tuyển dụng lao động nhằm tìm ra những nhân tố sáng giá cho Vietinbank Leasing là cực kỳ quan trọng. Việc đổi mới, sắp xếp lại lao động hiện tại cũng không ngoài mục tiêu ấy, nhằm taok ra một cơ cấu lao động hợp lý, tìm ra nhân tố phù hợp với từng vị trí công việc đáp ứng được năng lực, sở trường của từng người lao động, giúp cho hoạt động kinh doanh của Vietinbank Leasing hiệu quả nhất. Một công ty tốt là luôn có những kế hoạch tuyển dụng các nhân sự không chỉ giỏi mà còn phù hợp với công ty, vì chính họ sẽ góp phần tạo dựng nên một văn hóa doanh nghiệp. người lao động sống trong văn hóa họ yêu thích thì họ sẽ gắn bó lâu dài hơn và góp phần củng cố, phát triển văn hóa của doanh nghiệp.

5. Sức mạnh của truyền thống Vietinbank

Bất kỳ doanh nghiệp nào, tổ chức nào cũng đều có một lịch sử truyền thống hoạt động riêng, Vietinbank Leasing được thừa hưởng một nền tảng giá trị cốt lõi, được phát triển bởi thương hiệu Vietinbank, đã có hơn 30 năm phát triển và đột phá. Trong chặng đường dài ý nghĩa đó, VietinBank luôn khẳng định được vai trò chủ lực và trách nhiệm tiên phong trong Ngành Ngân hàng Việt Nam. Kỳ vọng đột phá là có cơ sở khi VietinBank đang hội tụ đủ sức mạnh, sẵn sàng tâm thế, vững vàng, tự tin để hội nhập thành công.

Với sức mạnh văn hóa doanh nghiệp của Vietinbank, đã, đang và sẽ đưa giá trị Vietinbank Leasing bước ra hội nhập kinh tế quốc tế, khả năng chuyển đưa lịch sử ấy tái hiện trong hiện tại biến nó thành câu chuyện lịch sử chính là một yếu tố cốt lõi của sự sáng tạo văn hóa doanh nghiệp Vietinbank Leasing, cái mà chúng ta đang hướng tới. Trong bước đường hội nhập kinh tế quốc tế, VietinBank Leasing sẽ phát huy sức mạnh truyền thống của VietinBank, đồng thời đón nhận những giá trị mới nhằm tiếp tục khẳng định và nâng tầm thương hiệu VietinBank Leasing trên thị trường.

6. Môi trường làm việc “mở”

Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả chính là xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp thành công. Trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm việc nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn, thì có một cách khá tốt để xây dựng giá trị bản thân đó là hình thành những thói quen, lề lối làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự. Cái mà chúng ta cần phải thay đổi, phải tiếp thu cái mới, cái tiến bộ của nhân loại, đó là xu thế phát triển tất yếu.

Vietinbank Leasing phải mở rộng ”không gian“ làm việc nơi mà các thành viên công ty có thể gặp gỡ và tương tác với nhau không giống như những công ty điều hành kiểu truyền thống. Hãy thân thiện, hãy hiểu nhau, hãy chia sẻ, hãy “mở” cách làm việc và hãy tập trung vào một ngôi nhà duy nhất, ngôi nhà Vietinbank Leasing, hãy xây dựng một cấu hình mới cho chúng ta, cho các bạn và hãy có câu trả lời cho mỗi câu hỏi mà bạn đặt ra, vì tương lai một Vietinbank Leasing năng động, sáng tạo, đoàn kết và phát triển đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Đó là vì nơi ấy cấu hình nên một nét văn hóa doanh nghiệp mới.

Một khi Vietinbank Leasing có một văn hóa doanh nghiệp mạnh và phù hợp với mục tiêu và chiến lược dài hạn mà công ty đã đề ra, sẽ tạo ra niềm tự hào của tất cả nhân viên với công ty, từ đó mọi người luôn sống, phấn đấu và làm việc hết mình vì mục tiêu chung một cách tự nguyện, giúp cho Ban lãnh đạo dễ dàng hơn trong công tác quản lý điều hành, giúp cho nhân viên thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Vietinbank Leasing với đối thủ. Lợi thế ấy được xem xét trên các khía cạnh như: Nhận dạng khách hàng, thẩm định khách hàng, quyết định cho thuê tài chính chính xác, thái độ chuyên nghiệp, lãi suất cạnh tranh, sự linh hoạt (trước phản ứng của thị trường), thời gian giải ngân nhanh nhất…Ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tạo ra những lợi thế cạnh tranh như trên phụ thuộc rất lớn vào yếu tố văn hoá doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính sách, nó tạo ra tính định hướng có tính chất chiến lược cho Vietinbank Leasing, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công chiến lược đã lựa chọn của mình.

Môi trường văn hoá của doanh nghiệp còn có ý nghĩa tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của toàn bộ nhân viên, giúp cho Vietinbank Leasing trở thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiện và tiến thủ. Trên cơ sở đó hình thành tâm lý chung và lòng tin vào sự thành công của Vietinbank Leasing. Do đó nó xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh tiến bộ trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân, thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn bó người lao động, tạo ra khả năng phát triển bền vững. Vì vậy,văn hoá doanh nghiệp là tài sản tinh thần của Công ty và phân biệt với các công ty cho thuê tài chính khác tạo nên bản sắc (phong thái, sắc thái, nề nếp, tập tục) của Vietinbank Leasing.

Thời gian tới, tôi kỳ vọng văn hoá Vietinbank Leasing sẽ tạo ra sự thay đổi trong tư duy và hành động của mỗi chúng ta và bắt đầu ngay từ bây giờ, toàn thể cán bộ, người lao động hãy cùng nhau truyền tải ý thức, giá trị của tổ chức tới các thành viên trong ngôi nhà Vietinbank Leasing, tạo nên một cam kết chung vì mục tiêu và giá trị, nó lớn hơn lợi ích của từng cá nhân trong tổ chức, tạo nên sự ổn định của tập thể, như một chất keo kết dính các thành viên, bằng cách đưa ra những chuẩn mực để hướng các thành viên nên nói gì và làm gì, uốn nắn những hành vi và ứng xử của toàn thể cán bộ nhân viên Vietinbank Leasing hiểu được giá trị của bản thân đối với công việc, tạo động lực để làm việc, nội bộ đoàn kết thống nhất cùng nhau vững mạnh và phát triển.


.