Tin Tức Ngày 28/01/2021 03:35

VietinBank Leasing tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021

Ngày 23/1/2021 tại Hà Nội, Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Công ty/VietinBank Leasing) tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2021”.

Tham dự Hội nghị, về phía VietinBank có: Đ/c Phạm Thị Thanh Hoài – UV BCH Đảng ủy, UV HĐQT NHCTVN, lãnh đạo các phòng ban TSC là thành viên HĐTV tại Công ty;

Về phía VietinBank Leasing có: Đ/c Tô Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đ/c Ngô Quốc Tưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành; đ/c Kiên Dũng UV BCH Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch công đoàn Công ty; Ban điều hành; Ban kiểm soát; cùng toàn thể các bộ công nhân viên TSC Công ty; Giám đốc và cán bộ chủ chốt Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Bà Phạm Thị Thanh Hoài – UV BCH Đảng ủy, UV HĐQT NHCTVN VietinBank tặng hoa tại Hội nghị.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức khi nền kinh tế - xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề từ những tác động của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, dưới định hướng của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo NHCTVN, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các tổ chức đoàn thể và người lao động trong Công ty đoàn kết, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, giữ vững vị trí Công ty cho thuê tài chính hàng đầu Việt Nam; thu nhập, việc làm của người lao động trong Công ty không ngừng được nâng lên. Và năm 2020 ghi dấu ấn đậm nét của Đảng bộ Công ty, với thành công rực rỡ của Đại hội Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy - Ban lãnh đạo NHCT Việt Nam giao phó.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Tô Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh: “bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025 với nhiều nội dung, chương trình, mục tiêu phát triển hết sức mạnh mẽ, trên cơ sở nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 3, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác, xây dựng Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ, trọng tâm là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong doanh nghiệp. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy NHCT Việt Nam được triển khai rất khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Công ty”.

Đ/c Tô Khánh Toàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu tại Hội nghị

 Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Và đặc biệt năm 2020 VietinBank Leasing đã triển khai thực hiện đồng bộ 2 nhiệm vụ trọng tâm: (i) Thực hiện có kết quả việc chuyển đổi hình thức pháp lý theo đúng lộ trình và chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCT VN với sự tham gia của các đối tác trong nước và nước ngoài. (ii) Hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh được Ban lãnh đạo NHCTVN giao.

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trên cơ sở thực hiện xuyên suốt quan điểm chỉ đạo của Đảng, Ban Lãnh đạo Công ty đã cụ thể hoá chiến lược, kế hoạch hành động, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa đồng hành hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, khôi phục sản xuất kinh doanh, đầu tư vừa đẩy mạnh đổi mới, cải cách, tái cấu trúc hoạt động, thực hiện thành công Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch kinh doanh Trung hạn giai đoạn 2018 - 2020, đóng góp quan trọng vào sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Tại Hội nghị đ/c Ngô Quốc Tưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu kinh doanh được Ban lãnh đạo NHCTVN giao với những kết quả vượt trội: Tổng tài sản toàn công ty đạt 3.549 tỷ đồng (tăng 17% so với đầu năm); Dư nợ đạt: 3.311 tỷ đồng (tăng 18.8% so với đầu năm); Lợi nhuận trước thuế đạt: 145.59 tỷ đồng (tăng 20.1% so với năm 2019); đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu đạt: 0.18% (giảm 0.19% so với đầu năm) và là mức thấp nhất của Công ty từ khi có phân loại nợ, tỷ lệ DPRR bao phủ nợ xấu của Công ty đạt 248,88% tăng gần 5 lần so với thực hiện năm 2019, đây là tiền đề quan trọng để Công ty giữ vững an toàn và nâng cao hiệu quả HĐKD trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, năm 2020 VietinBank Leasing tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”. Công ty đã chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ thiệt hại do hạn hán thông qua ủng hộ những ngày lương của cán bộ công nhân viên. Tham gia từ thiện kết hợp chuyến đi về nguồn tại tỉnh Quảng Bình, trao 50 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bão lụt.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được, Công ty xác định năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng cho giai đoạn mới thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021-2025, đồng thời hoàn thành đề án chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty theo đúng chỉ đạo của Ban lãnh đạo VietinBank. Xây dựng, thực hiện phương án và các giải pháp kinh doanh có hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KHKD năm 2021 do HĐQT VietinBank và HĐTV Công ty giao cho, cụ thể: phấn đấu LNTT tăng tối thiểu 10% so với năm 2020; dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng 25% so với năm 2020 với hình thức đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt chuyên môn hóa đối với phan khúc khách hàng bán lẻ, khách hàng mới, cho thuê vận hành; Tăng trưởng nguồn vốn huy động ngoài NHCT tăng tối thiểu 20%; tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1% và tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%.

Hội nghị người lao động

Hội nghị người lao động năm 2021 của VietinBank Leasing là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, nhân viên và người lao động trong Công ty, là một diễn đàn dân chủ nhằm phát huy đầy đủ trách nhiệm và trí tuệ người lao động. Đây cũng là dịp để Công ty tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021 và các năm tiếp theo. Đây cũng là diễn đàn để Đại diện người sử dụng lao động và người lao động trực tiếp tham gia đối thoại nhằm thống nhất từ ý chí đến hành động trong chỉ đạo điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong toàn Công ty, thông qua Hội nghị sẽ tiếp tục khơi dậy, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực to lớn cho việc phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 trong toàn thể cán bộ, người lao động.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh và công tác cán bộ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo công khai tài chính 2020; báo cáo thực hiện thỏa ước lao động tập thể; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân,…. Hội nghị đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Hội nghị đại biểu người lao động toàn hệ thống VietinBank năm 2021; bầu 03 thành viên làm đại diện người lao động tham gia tổ đối thoại với Đại diện người sử dụng lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hoài - UV BCH Đảng ủy, UV HĐQT NHCTVN đã đánh giá cao những kết quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể CBNV Công ty, đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại mà Công ty cần khắc phục và chỉ đạo một số nội dung, biện pháp công tác Công ty cần thực hiện trong năm 2021 nhằm giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đó là: Công ty cố gắng tăng trưởng dư nợ tín dụng trung bình khoảng 20%, mở rộng quy mô hoạt động và hiệu quả phù hợp với mức độ tăng trưởng trên cơ sở lấy hiệu quả làm hàng đầu, chủ trọng mở rộng đối tượng doanh nghiệp SME và FDI; tiếp tục tăng cường đa dạng hóa, chủ động về huy động vốn từ các TCTD, tài chính khác, và các khách hàng; Đa dạng hóa danh mục sản phẩm đặc biệt là triển khai cho thuê vận hành và phân khúc khách hàng để tạo ra sự đột phá; Kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự theo mô hình mới, rà soát bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực sở trường nhằm phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động kinh doanh; áp dụng số hóa trong hoạt động kinh doanh để nâng cao tính tối ưu công tác phục vụ khách hàng.

Quyết tâm phát triển đột phá và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo trên, đ/c Tô Khánh Toàn khẳng định: VietinBank Leasing quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tập thể của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, quyết tâm thực hiện kế hoạch kinh doanh trong năm 2021 đã đề ra; Tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt và trực tiếp của Đảng trên khắp các mặt hoạt động; Điều hành công tác cân đối vốn kinh doanh hiệu quả, thiết thực; Nâng cao công tác thẩm định, quản lý rủi ro; Chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các rủi ro cho Công ty; Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đối với khách hàng có nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro; Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển các phân khúc khách hàng còn chưa phát triển tại Công ty; và tiếp tục triển khai tốt Văn hóa doanh nghiệp VietinBank Leasing.

Cũng nhân dịp này, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Công ty cũng quyết định trao thưởng cho 7 tập thể đạt thành tích Tập thể lao động xuất sắc, 5 tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong Công ty.

Ban lãnh đạo Công ty khen thưởng các tập thể và cá nhân

Ngay sau Hội nghị, đêm Gala Dinner chào mừng Kỷ niệm 23 năm thành lập Công ty đã diễn ra vô cùng sôi động. Nhiều tiết mục nghệ thuật ấn tượng và xuất sắc do chính các cán bộ của các phòng ban Công ty thể hiện. Đêm Gala Dinner cũng là dịp để giao lưu, vui vẻ, tạo sự gắn kết giữa cán bộ công nhân viên Công ty là động lực truyền tải và lan tỏa sức mạnh tập thể để bứt phá mục tiêu trong năm 2021.

Thành viên HĐTV và Ban lãnh đạo Công ty chụp ảnh lưu niệm


Tin bài: Hồ Thị Thu Hiền