Tin Tức Ngày 16/7/2021 05:06

VietinBank Leasing tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 15/7/2021 tại Hà Nội, Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Leasing/Công ty) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Hội nghị).

Đ/c Tô Khánh Toàn - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: đ/c Tô Khánh Toàn - Bí Thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty; đ/c Ngô Quốc Tưởng - Phó bí thư Đảng ủy-Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, và các Trưởng phòng, tổ của Công ty.

Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở chính Công ty và được trực tuyến tại các điểm cầu Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và các điểm cầu khác của toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động trong toàn Công ty để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Tô Khánh Toàn cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 như hiện nay, Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 là sự kiện quan trọng đối với hoạt động của Vietinbank Leasing. Hội nghị không chỉ tổng kết những kết quả mà Công ty đã đạt được trong thời gian qua mà còn là cơ hội để Công ty đánh giá lại quá trình hoạt động tại Công ty phát huy những điểm mạnh và khắc phục những tồn tại để cùng nhau hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh Công ty đã đề ra trong năm 2021.

Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo kết quả công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động kinh doanh từ nay đến cuối năm 2021 của đ/c Ngô Quốc Tưởng- Phó bí thư Đảng ủy- Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành Công ty.

Đối với công tác Đảng:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động, đổi mới của cấp ủy, chi bộ đảng trực thuộc; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đảng ủy Công ty Cho thuê tài chính đã lãnh đạo các chi bộ, phòng tổ chuyên môn tại TSC và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh bám sát định hướng của Hội đồng thành viên tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Công ty.

Đối với công tác hoạt động kinh doanh:

      Đến 30/06/2021 tổng nguồn vốn đến 30/06/2021 là 3.668 tỷđ, tăng 625 tỷđ (+20,5%) so với cùng kỳ năm trước và tăng 115 tỷđ (+3,3%) so với đầu năm; Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt là 3.431 tỷđ, tăng 643,3 tỷđ (+23,1%) so với cùng kỳ năm trước và tăng 119 tỷđ (+3,6%) so với đầu năm, đạt 82,6% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 105,4 tỷđ, tăng 44,64 tỷđ (+74,3%) so cùng kỳ, đạt 51,2% KHKD cả năm 2021 do HĐQT VietinBank giao. Chất lượng nợ đảm bảo dưới mức kế hoạch.

Song song với hoạt động kinh doanh, Công ty tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty sang mô hình Công ty TNHH 2 thành viên khi có phê duyệt của NHNN. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng thành viên đã quan tâm chỉ đạo sát sao việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty đã đáp ứng tốt theo kế hoạch của NHCT.

Hội nghị đã ghi nhận rất nhiều ý kiến tham luận, đề xuất các giải pháp, phương hướng triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 như: Chủ động tìm hướng đi mới, tìm kiếm khách hàng, đa dạng loại hình, sản phẩm kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ….Phát huy những kết quả đạt được, HĐTV và Ban lãnh đạo Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao, thực hiện thắng lợi PACCL gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2026, chuyển đổi thành công hình thức pháp lý có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Quyết tâm phát triển đột phá trong 6 tháng cuối năm 2021

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tô Khánh Toàn, Chủ tịch HĐTV Công ty đã ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của Ban điều hành cũng như toàn thể CBNV trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời chỉ đạo các nhiệm vụ, biện pháp công tác Công ty cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh năm 2021 được HĐQT VietinBank giao cho, trong đó nhấn mạnh một số nội dung sau:

-  Một là: Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong Công ty, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

-  Hai là tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt, hiệu quả tăng trưởng dư nợ, các bộ phận kinh doanh xác định rõ mục tiêu, thực hiện chiến lược Maketing, tiếp thị khách hàng một cách bài bản và có hiệu quả cao tập trung phát triển khách hàng công nghiệp chế biến, khách hàng FDI, khách hàng xuất khẩu, sử dụng có hiệu quả công cụ lãi suất cho vay, cho thuê thông qua các gói sản phẩm ưu đãi nhằm thu hút khách hàng tốt, ngành hàng chiến lực của Công ty, …, đảm bảo tăng trưởng dư nợ an toàn, hiệu quả.

-  Ba là điều hành công tác cân đối vốn kinh doanh hiệu quả, thiết thực, thay đổi cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng tích cực phù hợp với diễn biến, điều hành vốn với mục tiêu đa dạng hóa các nguồn vốn huy động, bảo đảm các chỉ số an toàn theo quy định của NHNN và giảm thấp nhất lãi suất bình quân đầu vào của Công ty.

-  Bốn là tiếp tục nâng cao công tác thẩm định, quản lý rủi ro; Chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất các rủi ro cho công ty.

-  Năm là: Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đối với khách hàng có nợ tiềm ẩn rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu, nợ xử lỷ rủi ro

-  Sáu là: Tiếp tục triển khai thực hiện công tác chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty, khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ, sẵn sàng công tác nhân sự, cơ sở vật chất để đi vào ổn định ngày khi được NHNN phê duyệt.

-  Bảy là: Công tác tổ chức, hành chính, phòng chống dịch Covid 19. Hoàn thành công tác quy hoạch giai đoạn 2021-2026, rà soát, sắp xếp cán bộ và các thủ tục cần thiết khi chuyển đổi hình thức pháp lý Công ty, bảo đảm hoạt động được liên tục, không bị gián đoạn. Ban phòng chống dịch Covid-19 thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, chỉ đạo đến toàn thể cán bộ Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh.

Cũng nhân dịp này, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Công ty cũng quyết định trao thưởng cho 05 cá nhân xuất sắc, có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty.

Ban lãnh đạo khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trang trọng, Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Vietinbank Leasing đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Bài: Hồ Thu Hiền, ảnh: Dương Việt Dũng