Tin Tức Ngày 14/01/2020 08:18

VietinBank Leasing triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

Ngày 11/01/2020 tại Hà Nội, Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank Leasing) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2019 và Triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020

Bà Phạm Thị Thanh Hoài – ủy viên HĐQT VietinBank phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị về phía VietinBank Leasing có ông Tô Khánh Toàn, Chủ tịch HĐTV, ông Phạm Ngọc Long - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty, các ông/bà trong Ban điều hành, Ban kiểm soát, các lãnh đạo chủ chốt, Giám đốc và các cán bộ chủ chốt Chi nhánh TP HCM,…

Hội nghị vinh dự được bà Phạm Thị Thanh Hoài, Ủy viên HĐQT VietinBank đến dự và chỉ đạo

Hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2019

Mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định song bằng sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV, năm 2019 VietinBank Leasing được HĐQT VietinBank đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về hoạt động kinh doanh cũng như công tác khác, trong đó nổi bật là: Thực hiện tốt các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được NHNN chấp thuận, hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao trong đó: Lợi nhuận trước thuế đạt 122,32 tỷ đồng, riêng LNTT từ hoạt động kinh doanh đạt 121,2 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2018 và hoàn thành 100,2% kế hoạch được giao. Tổng tài sản và dư nợ cho thuê tài chính tăng trưởng có chọn lọc và bền vững, chất lượng nợ được duy trì ở mức cao với nợ nhóm 1 chiếm 97%, nợ xấu 0,37%, Công ty tiếp tục dẫn đầu Hiệp hội CTTC Việt Nam về chỉ tiêu lợi nhuận cao nhất và nợ xấu thấp nhất.

Quyết tâm phát triển đột phá và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Trên cơ sở kết quả kinh doanh đã đạt được, năm 2020 Công ty Quyết tâm thực hiện thắng lợi Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai động 2016-2020 đồng thời hoàn thành đề án chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty theo đúng chỉ đạo của Ban lãnh đạo VietinBank. Xây dựng, thực hiện phương án và các giải pháp kinh doanh có hiệu quả nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KHKD năm 2020 do HĐQT VietinBank và HĐTV Công ty giao cho, cụ thể: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế; dư nợ cấp tín dụng tăng trưởng 25% so với năm 2019; tăng cường phát triển các phân khúc khách hàng mới phù hợp với định hướng chỉ đạo chung của NHCT và HĐTV Công ty; phát triển mạnh nghiệp vụ cho thuê vận hành, giữ vững chất lượng nợ, đảm bảo tỷ lệ nợ nhóm 2 dưới 1% và tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%.

Ông Tô Khánh Toàn – Chủ tịch HĐTV VietinBank Leasing phát biểu kết luật tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hoài, ủy viên HĐQT VietinBank đã ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu hết mình của Ban điều hành cũng như toàn thể CBNV và nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2019 đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại mà Công ty cần khắc phục và chỉ đạo một số nội dung, biện pháp công tác Công ty cần thực hiện trong năm 2020 nhằm giữ vững và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, đó là: Công ty cần đảm bảo tốc độ phát triển và hiệu quả kinh doanh phù hợp với kế hoạch dự phóng được xây dựng và thống nhất với đối tác chiến lược nước ngoài giai đoạn 2020 -2025 với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và dư nợ cho thuê-cho vay đạt trung bình 25%/năm, ROA 3%-4%, ROE đạt từ 13%-15%/năm; chủ động hơn nữa trong công tác huy động các nguồn vốn ngoài VietinBank để đến năm 2023 tỷ lệ huy động vốn từ ngân hàng mẹ dưới 65% tổng nguồn vốn huy động; nâng cao năng lực tài chính, quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động cũng như giảm lãi suất huy động vốn, giữ vững chất lượng nợ,…; thực hiện đổi mới toàn diện công tác quản trị, điều hành sau khi hoàn thành đề án chuyển đổi hình thức pháp lý công ty..,

Ông Phạm Ngọc Long, Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Ban lãnh đạo VietinBank Leasing, ông Tô Khánh Toàn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ủy viên HĐQT VietinBank Phạm Thị Thanh Hoài đồng thời ông cũng nhấn mạnh một số nội dung mà mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động VietinBank Leasing cần nhớ nằm lòng và quyết tâm thực hiện trong năm 2020, đó là:

  • Thực hiện đột phá trong công tác huy động vốn ngoài ngân hàng mẹ, coi đầy là một trong những nội dung tiêt quyết để phát triển và nâng cao hiệu quả HĐKD của Công ty.
  • Đảm bảo phát triển nhanh và an toàn, các đơn vị trong Công ty phải xây dựng định hướng hành động cụ thể, rõ ràng, thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch từng quý có chia theo tháng, theo mỗi cán bộ,… và bảo vệ kế hoạch trước Ban Lãnh đạo Công ty, định kỳ kiểm điểm, đánh giá và khen thưởng kịp thời ;
  • Thực hiện tốt công tác quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng nợ, xây dựng biện pháp giải quyết kịp thời rủi ro phát sinh.
  • Công ty cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo hoạt động thông suốt khi thực hiện chuyển đổi hình thức pháp lý, mỗi cán bộ người lao động cần chuẩn bị tốt nhất hành trang hội nhập nhất là kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ.
  • Đảng bộ công ty phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo toàn diện, chuẩn bị tốt  co đại hội đảng các chi bộ cũng như đảng bộ công ty, các tổ chức đoàn thể tăng cường hoạt động và tham gia cùng Ban Lãnh đạo Công ty giáo dục, động viên và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần của CBNV để phát huy tốt nhất nhân tố con người trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh 2020 được giao.

Cũng nhân dịp này, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Công ty cũng quyết định trao thưởng cho 18 lượt tập thể và 15 lượt cá nhân có thành tích  xuất sắc và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của toàn Công ty

Ban Lãnh đạo Công ty trao phần thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019

Các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ nhận phần thưởng của Ban Lãnh đạo Công ty


Bài: Đức Quang- Ảnh: Ngọc Huân-Anh Hiệp