Tin Tức Ngày 17/10/2019 01:45

Vietinbank Leasing tổ chức đào tạo Truyền thông nội bộ

Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Công ty) đã tổ chức các buổi đào tạo truyền thông nội bộ với mục đích “Củng cố kiến thức và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên”.

Công tác đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp vô cùng rất quan trọng, bởi nguồn nhân lực chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần đội ngũ nhân viên có cả chuyên môn và kỹ năng làm việc tốt để hoàn thành kế hoạch, góp phần vào sự thành công của doanh nghiệp phát triển an toàn và hiệu quả.

Chính vì vậy, Ban lãnh đạo của Vietinbank Leasing luôn hướng tới và quan tâm đến công tác đào tạo nội bộ, thông qua đó để cán bộ nghiệp vụ củng cố kiến thức và nâng cao nghiệp vụ cũng là động cơ để cán bộ làm việc hiệu quả, nâng cao khả năng thích ứng của chính cán bộ trong tương lai.

Vietinbank Leasing đã thực hiện đạo tạo truyền thông nội bộ 10 tháng đầu năm 2019, với các chủ đề như Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Phân tích đánh giá hàng tồn kho và các vấn đề hàng tồn kho trên bảng cân đối kế toán; các lỗi tuân thủ thường phát sinh trong quá trình kiểm tra giám sát; nhận diện sớm rủi ro tiềm ẩn phát sinh trong quá trình cấp tín dụng, là những nội dung thiết thực, bổ ích, gắn liền với công việc của các cán bộ nghiệp vụ.

Các buổi đào tạo truyền thông nội bộ là buổi để cán bộ trao đổi nghiệp vụ với không khí chia sẻ, sôi nổi nhiệt tình của cán bộ nghiệp vụ nhằm củng cố kiến thức góp phần nâng cao kỹ năng thẩm định, kỹ năng kiểm tra, giám sát trước, trong và sau cấp tín dụng cho khách hàng.

Ban lãnh đạo Công ty khuyến khích, động viên tới toàn Công ty, các phòng ban trong Công ty tích cực hơn nữa trong công tác tự đào tạo, đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ cá nhân của cán bộ Công ty, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Vietinbank Leasing ngày càng phát triển an toàn và hiệu quả.

Ảnh của các buổi đào tạo truyền thông nội bộ


Tin& ảnh: Hồ Thị Thu Hiền