Tin Tức Ngày 31/8/2017 03:45

Đại hội chi bộ CN.TPHCM nhiệm kỳ 2017-2020

Ngày 29/08/2017 tại Tp.HCM, Chi bộ CN.TPHCM thuộc Đảng bộ Công ty cho thuê tài chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Ngọc Long – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, bí thư chi bộ, ban giám đốc chi nhánh, toàn thể đảng viên và cán bộ nhân viên chi nhánh

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ CN.TPHCM đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các mặt nghiệp vụ theo đúng chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao, các chỉ tiêu cơ bản như dư nợ, lợi nhuận liên tục tăng trưởng qua các năm.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chi ủy Chi bộ CN.TPHCM tiếp tục đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 - 2020 với các nội dung trọng tâm: Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tạo nguồn, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú; kết nạp thêm đảng viên mới trong nhiệm kỳ; thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh mà Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty đã đề ra trong năm 2017 và định hướng những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Ngọc Long đánh giá Đại hội Chi bộ CN.TPHCM nhiệm kỳ 2017 - 2020 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên và người lao động tại đơn vị. Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội cần tập trung thực hiện đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn yếu để rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Qua đó Chi bộ xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị gắn chặt với thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh Công ty đã giao; đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng lao động trẻ là đoàn viên, thanh niên…

Đại hội đã thông qua kết quả Bầu cử Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Theo đó, đồng chí Trần Vũ Khương Giám đốc Chi nhánh trúng cử Bí thư Chi bộ, đồng chí Phùng Chắn Sơn Trưởng phòng TCHC - Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.


Tin & bài: Trần Hoàng Thông