Tuyển dụng

LỜI CHÀO TỪ TỔNG GIÁM ĐỐC VIETINBANK LEASING  

Với quá trình hoạt động hơn 13 năm qua, Vietinbank Leasing đã khẳng định vị thế là một công ty Cho thuê tài chính lớn mạnh ở Việt Nam. Trong thời gian tới, Vietinbank Leasing sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chiến lược để từng bước thực hiện Tầm nhìn đến năm 2015: Vietinbank Leasing mở rộng màng lưới khắp cả nước, mang tới cho thị trường Việt Nam các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại và hiệu quả, thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, với mục tiêu trở thành công ty cho thuê tài chính hàng đầu ở Việt Nam.

Những giải pháp chủ đạo bao gồm: đa dạng hoá hình thức sở hữu nhằm nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động; tăng cường năng lực quản trị điều hành và hiện đại hoá công nghệ; tăng cường năng lực tài chính, nâng cao sức cạnh tranh của Vietinbank Leasing trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển nguồn nhân lực thông qua các giải pháp đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân tài được đào tạo trong và ngoài nước cũng như thu hút chất xám từ các khu vực kinh tế phát triển...


Tại sao chọn Vietinbank Leasing?

- Hình ảnh và vị thế ngày hôm nay của Vietinbank Leasing đã và đang được xây dựng bởi đội ngũ cán bộ nhân viên là những thành viên ưu tú, nắm vững kiến thức và công nghệ, sẵn sàng cho mục đích chung của Vietinbank và Vietinbank Leasing.

- Bạn muốn được thử thách trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động?

- Bạn muốn có cơ hội được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tài chính và phát triển bản thân?

- Bạn muốn những đóng góp của bản thân được công nhận một cách xứng đáng cùng với nhiều cơ hội thăng tiến?

Bạn luôn được chào đón tại Vietinbank Leasing!

Hãy cùng chung tay phát triển Vietinbank Leasing gắn liền với tương lai của chính bạn.