Biểu phí

I - LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CỦA VIETINBANK LEASING:

 Trần lãi suất huy động áp dụng đối với tổ chức thực hiện từ ngày 20/10/2014

               - Tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng:                                       tối đa   0,8%/năm

               - Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên:                               tối đa   6,0%/năm

 II - BIỂU PHÍ DỊCH VỤ TẠI VIETINBANK LEASING:

 Vui lòng tải Tại đây