Liên hệ

Trụ sở chính                Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng Công thương Việt Nam

Địa chỉ                         16 Phan Đình Phùng, quận Ba Đình - Hà Nội

                                    Tel: 84-24.3823 3045 / 3733 1985 - Fax: 84-24.3733 3579

Chi nhánh                   Thành Phố Hồ Chính Minh

Địa chỉ                         354-356 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 - TP Hồ Chính Minh

                                    Tel: 84-28.3834 2289 - Fax: 84-28.3834 2286

PHÒNG, BAN TẠI TRỤ SỞ CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

Tổng Giám đốc

024.37333856

Phó Tổng Giám đốc

024.37335748

Phó Tổng Giám đốc

024.37343009

Phó Tổng Giám đốc

024.38489652

Phòng Kiểm toán Nội bộ

024.37345346

Phòng Thẩm định & quản lý rủi ro

024.37333859

Phòng Tổ chức-Hành chính

024.37335746/ 024.37342115

Phòng Khách hàng 1

024.37343013

Phòng Khách hàng 2

024.37331985/ 024.37339480

Phòng Hỗ trợ cho thuê

024.37347349

Phòng Kế hoạch-Nguồn vốn-Đầu tư

024.37344087

Phòng Tài chính Kế toán

024.37335749

Tổ Thông tin Điện toán

024.37339141

Phòng quản lý nợ CVĐ

024.37336033/ 024.37344323

CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH

PGĐ phụ trách

028.38342266

Phòng Kinh doanh

028.38342899

Số FAX P Kinh doanh

028.38342896

Phòng Kế toán

028.38342727

Phòng TCHC

028.38342289

Số FAX P TCHC

028.38342286