Hoạt động ngoại hối

Hiện nay Vietinbank Leasing chưa cung cấp các sản phẩm dịch vụ về Ngoại hối.

Xem thêm