Mua và cho thuê lại

Mua và cho thuê lại là việc VietinBankLC mua tài sản thuộc sở hữu của bên thuê và cho thuê lại chính tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để bên thuê tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động của mình.

                             

- Tài sản mua và cho thuê lại giống như tài sản cho thuê tài chính bao gồm:
• Phương tiện vận chuyển
• Máy móc, thiết bị thi công
• Dây chuyền sản xuất
• Thiết bị gắn liền với bất động sản
• Các động sản khác không bị pháp luật cấm.
- Giá mua tài sản cho thuê được xác định  phù hợp với quy định của pháp luật về mua bán tài sản.

Xem thêm