Cho vay vốn lưu động

VietinBankLC sẽ cho bên thuê tài sản vay ngắn hạn bổ sung Vốn lưu động trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Xem thêm